Een scholingsweg waarin geleerd wordt om vormen te scheppen uit de waarachtigheid van levensprocessen, kwaliteiten van materie en grondgebaren.      

 

 

Slideshow image


Inleiding


In september 2019 start een nieuwe opleidingsgroep Organische beeldhouwkunst in de Aardewerkplaats (Brummen). Een driejarige parttime opleiding waarin handvaten aangeboden worden om de eigen talenten en mogelijkheden in deze levende kunstvorm te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Deze opleiding/scholingsweg leid je op om de beeldhouwkunst beroepsmatig te kunnen gaan uitoefenen.

 

In deze opleiding hopen we een beeldhouwkunst aan te bieden die past in de huidige tijd. Een beeldhouwkunst waarin het geestelijke achter de uitelijke vormen een plaats krijgt. Een beeldhouwkunst ook waarin het proces van vormontwikkeling in een beeld belangrijk is. Kortom een beeldhouwkunst die ons wakker maakt voor de levende waarachtigheid in en achter de zichtbare vormen.


Essentieel in deze scholingsweg is het uitgangspunt dat ieder mens in wezen een kunstenaar is. Het is de vraag hoe ieder met deze kiem tot kunstenaar wil omgaan. In deze opleiding proberen we een voedingsbodem te scheppen zodat ieder op een geheel eigen manier het eigen kunstenaarschap kan ontwikkelen. 


Natuurlijk is er geen pasklaar concept hoe dit soort kunstenaarschap er uit kan zien. Dat is voor ieder mens die zich dit tot doel stelt volledig anders. Dat hangt af van de talenten en mogelijkheden die je meebrengt en in je leven al ontwikkeld hebt. Vandaar dat we in deze opleiding doorlopend de eigen unieke wilsweg van ieder als uitgangspunt nemen.  In de oriëntatie waarmee de opleiding begint staan we stil bij wat je (bewust en onbewust) al ontwikkeld hebt in de beeldhouwkunst en wat je daar vanuit verder wil ontwikkelen. De basis van een eigen verhouding tot de fundamenten van de Organische Beelhouwkunst wordt gelegd.

 

In het eerste jaar wordt een begin gemaakt met het onderzoeken van de zeven vormgevende “organen” waar vanuit de Organische beeldhouwer zijn beelden maakt. Zeven bronnen, zeven totaal verschillende manieren van beelden maken. Dit kan jouw “vormpalet” verbreden. Ook komt het gipsmallen maken, beton en boetseerwas aan de orde. We sluiten het jaar af met het realiseren van een beeld in brons.

 

In het tweede jaar gaan we verder met het onderzoeken van de zeven vormgevende organen. Daar komt nog bij: het maken van waterobjecten (ondermeer zogenaamde flowforms), het gieten van holle bronzen beelden, smeden en lassen.


Informatie over deze opleiding, foto's en de docenten die meedoen kun je op de speciale opleidigings-website vinden: http://organischebeeldhouwkunst.nlOpgave/inlichtingen/oriëntatie gesprek:

Feico Hajonides
Telf. 0575.543090 of 0630953313
mail: Feico@aardewerkplaats.nl